Стол + стул мягк КП/8 "Познайка Математика"в космосе